AdsızHacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. 1992 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Söke Hacı Halil Paşa İlçe Halk Kütüphanesi’ne Kütüphaneci olarak atandı.2009 yılında Bakanlığın açmış olduğu Görevde Yükselme sınavını kazanarak; Ardahan İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’ne Müdür olarak atandı. 08.07.2012 -04.09.2015 tarih aralığında ise Bandırma İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü görevinde bulundu. 14 09.2015  tarihinden  itibaren Müdürlüğümüzde Müdür Yardımcılığı görevini yapmaktadır.